KUŞKU / ESKİ ANKARA
qt
 • YaZ
 • Eskiler
 • Theme
 • Yavaş Yavaş Ölürler

  Yavaş yavaş ölürler
  Seyahat etmeyenler.
  Yavaş yavaş ölürler
  Okumayanlar, müzik dinlemeyenler,
  Vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar.

  Yavaş yavaş ölürler
  Alışkanlıklarına esir olanlar,
  Her gün aynı yolları yürüyenler,
  Ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler,
  Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile
  girmeyenler,
  Bir yabancı ile konuşmayanlar.

  Yavaş yavaş ölürler
  Heyecanlardan kaçınanlar,
  Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı
  görmek istemekten kaçınanlar.

  Yavaş yavaş ölürler
  Aşkta veya işte bedbaht olup yön değiştirmeyenler,
  Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar,
  Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına
  çıkmamış olanlar 

  Pablo Neruda

  kalpherzamansoldanatar:

  Yedi kapılı Thebai şehrini kuran kim?
  Kitaplar yalnız, kralların adını yazıyor,
  yoksa krallar mı taşıdı kayaları?

  Bir de Babil varmış boyuna yıkılan,
  kim kurmuş Babil’ i her seferinde?
  Altın şehir Lima’ nın, hangi evinde otururmuş acaba
  yapı işçileri?

  Nereye gittiler dersin Çin Seddi’ nin bittiği gece,
  duvarcılar?

  Yüce Roma’ da zafer anıtı ne kadar çok!
  Kimlerdir acaba bu anıtları diken?
  Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri?

  Dillere destan olmuş koca Bizans’ ta,
  yok muydu saraylardan başka oturacak yer?

  Atlantis’ te, o masallar diyarında bile,
  boğulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarısı,
  bağırıp imdat istemişler,
  kölelerinden.

  Genç İskender Hindistan’ ı zaptetti!
  Bir başına mı?

  Sezar, Galyalıları yendi!
  E bir aşçı olsun yok muydu yanında?

  İspanyalı Filip ağlamış derler batınca tekmil filosu,
  ondan başkası ağlamadı mı acaba?

  Kitapların her sayfasında bir zafer.
  Ama pişiren kim zafer aşını?
  Her 10 yılda bir büyük adam.
  Ödeyen kim faturayı?

  İşte bir sürü olay sana.
  Ve bir sürü soru.

  Bertolt Brecht

  Söyleyin bakalım nasıl bir duygu gece yarısı operasyonu ile evinden alınmak? Onca alet olduğunuz uydurma davaların sonucunda bakın ne hale düştünüz. Birde mübarek günlerde sahur vakti operasyonmu olur diyip ağlamayın!

  Güzel ülkemin istenmeye … kılları. Traş edip temizlemesi bize kaldı!

  kuskuveben:

  "Asıl açıklanması gereken, neden aç insanın çaldığı yada sömürülen adamın grev yaptığı değil, neden aç insanların çoğunun çalmadığı ve sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir"

  Ethem Sarısülük’ün katili Ahmet Şahbaz tutuklandı ama ‘emri ben verdim’ diyen cumhurbaşkanı adayı ne olacak?

  Sizlere kısaca Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini yazayım.
  Büyükelçileri atamak, Genelkurmay Başkanını atamak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, Üniversite Rektörlerini seçmek, Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek! Karşımızda 3 aday olsada oyumuzu hak edecek birileri değil. Bizlere seçme şansı birakmiyorlar! Yani anlayacağın bu seçimlerden sonra işimiz çook zor!
  Son söz olarak…

  İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Mustafa Kemal Atatürk

  12345Newer   →