KUŞKU / ESKİ ANKARA
qt
  • YaZ
  • Eskiler
  • Theme
  • Bir atlı suvarimiz eksikti kurtuluş parkında yatağan işçilerine atlı tomalı barikat var…

    Ne zaman üretken bir insan bedeni kapasa gözlerini hayata , ürettiklerinin sesi daha da çok yankılanır, sonsuzlukta…

    12345Newer   →