KuşkuveBen

KUŞKU / ESKİ ANKARA
qt
 • YaZ
 • Eskiler
 • Theme
 • Söyleyin bakalım nasıl bir duygu gece yarısı operasyonu ile evinden alınmak? Onca alet olduğunuz uydurma davaların sonucunda bakın ne hale düştünüz. Birde mübarek günlerde sahur vakti operasyonmu olur diyip ağlamayın!

  Güzel ülkemin istenmeye … kılları. Traş edip temizlemesi bize kaldı!

  kuskuveben:

  "Asıl açıklanması gereken, neden aç insanın çaldığı yada sömürülen adamın grev yaptığı değil, neden aç insanların çoğunun çalmadığı ve sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir"

  Ethem Sarısülük’ün katili Ahmet Şahbaz tutuklandı ama ‘emri ben verdim’ diyen cumhurbaşkanı adayı ne olacak?

  Sizlere kısaca Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini yazayım.
  Büyükelçileri atamak, Genelkurmay Başkanını atamak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, Üniversite Rektörlerini seçmek, Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek! Karşımızda 3 aday olsada oyumuzu hak edecek birileri değil. Bizlere seçme şansı birakmiyorlar! Yani anlayacağın bu seçimlerden sonra işimiz çook zor!
  Son söz olarak…

  İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Mustafa Kemal Atatürk

  Konu katilse en iyisini yetiştirip bağrına basabilen bir ülkeyiz!

  Ne kalpmiş arkadaş. Bunaldim bu hastane işlerinden. kobaya döndüm o olmadı bunu deniyelim yok o olmadı şunu deneyelim. Ben pek sabredemiyorum ama allah diğer yatanlara sabır versin.

  12345Newer   →